Учредителен протокол

Днес, 26.02.2013 г. се състоя учредително заседание на инициативни комитети във връзка с протестите във Варна, на което бе учреден Обществен съвет, като работен орган на протестиращите граждани от град Варна.
Присъстваха 23 души, които приеха следния Дневен ред:
1. Статут на Обществения съвет;
2. Форми на функционирането му и органи;
3. Правомощия на органите му.

По т.1 от дневния ред след бурни дебати между присъстващите, бе взето следното решение:
1.1. Общественият съвет да има консултативни и контролни функции както към местната, така и към централната власт.

По т.2 след направените изказвания, се взеха следните решения:
2.1. Контролните функции на Обществения съвет да се осъществяват чрез постигнати споразумения между него и местната, както и централната власт.
2.2. Създава се секретариат към Обществения съвет, чиято основна задача е да осигури приема на доброволци-експерти и на техните CV(автобиографии).
2.3. Работен орган на Обществения съвет се явява екипът от експерти , след тяхното класифициране по направления. Експертите, както и всички участници в Обществения съвет представят (CV)автобиографии задължително.
2.4. Участниците в Обществения съвет могат да се самономинират като експерти, ако бъдат одобрени от самия Обществен съвет.

Забележка: Всеки член на Обществения съвет, който е бил или е сътрудник на ДС или заема ръководна длъжност в политическа партия, автоматично отпада от него.

По т.3 от дневния ред след станалите разисквания се взеха следните решения:
3.1. Секретариатът, състоящ се от трима души, избирани на ротационен принцип има задължението да регистрира и консултира доброволците-експерти и сортира приетите CV(автобиографии).
3.2. Общественият съвет упълномощава експертите да го представляват пред работните органи на властта-комисии, експертни съвети и други, с правото на вето върху техните решения.
3.3. Експертите имат едно основно право – правото на вето, защитавайки обществения интерес. Ако се злоупотреби с това право, експертът незабавно се отзовава и предава на Прокуратурата.
3.4. Експертите се задължават да предоставят пълна информация за дейността на комисиите и съветите, в които участват и да съгласуват решенията си с Обществения съвет.

Учредители:

учредители, оос, обществен съвет
Учредители на Обществен съвет

 

comments

Вашият коментар