Архив на категория: Декларации

Декларациите на Отворен обществен съвет – Варна.

Отказ на Община Варна за достъп до обществена информация

Община Варна отказа да предостави достъп до обществена информация на ООС – Варна, като не даде отговор на въпросите:

Какви мерки и санкции от ваша страна са приложени спрямо:

  • кмета на кв. „Аспарухово“ за неупражнен контрол по изпълнение на служебни задължения от страна на подчинените му специалисти, отговарящи за извършване на ежедневен контрол по фактическо състояние на отводнителните канали и дерета на територията на кв. „Аспарухово“?
  • зам. кмета на кв. „Аспарухово“ за неупражнен контрол по изпълнение на служебни задължения от страна на подчинените му специалисти, отговарящи за извършване на ежедневен контрол по фактическото състояние на отводнителните канали и дерета на територията на кв. „Аспарухово“?

Предоставяме ви официалното писмо от секретаря на Общината и оставяме изводите на вас.

Отказ на Община Варна за достъп до обществена информация
Отказ на Община Варна за достъп до обществена информация

ООС – Варна с питане към общинските съветници и кмета, относно павилионите „Лафка“

Г-н Портних, уважаеми дами и господа общински съветници, ние от ООС – Варна се обръщаме към вас с питаме по ЗДОИ по следните въпроси:

1. Колко на брой са павилионите тип „Лафка“ по договор, които трябва да се поставят на територията на община Варна?

2. Колко от тях са поставени до днешна дата?

3. При какви финансови условия е договорено тяхното поставяне?

4. За какъв срок е подписан договора?

5. Кой е подписал договора от страна на община Варна?

6. Какви неустойки са заложени при неизпълнение на договора от страна на община Варна?

7. При какви условия община Варна може да прекрати договора?

 

С уважение: М. Михайлов – председател на Отворен обществен съвет – Варна

Питането е входирано на 06.08.2014 г. към община Варна и ще информираме варненци веднага щом получим отговор.

ООС - Варна с питане към общинските съветници и кмета, относно павилионите "Лафка" , оос, оос- варна, отворен обществен съвет, Лафка

Отговор на Община Варна на въпросите, зададени от Отворен обществен съвет – Варна

Отговорът на Община Варна във връзка със заявлението за достъп до обществена информация, което Отворен обществен съвет – Варна отправи за следните въпроси:

1. Кой е разпоредил и разрешил изграждането на незаконни постройки в кв. „Аспарухово“ в периода 1996-2013 г.?
2. Кой е разпоредил и разрешил изграждането на т.нар. ритуална зала в района на злополучното дере в кв. „Аспарухово“, предвидена за сватби на местните роми?
3. Какви средства са отделяни по направленията „Почистване и поддържане“ на деретта на територията на гр. Варна в периода 2000-2013 г.?
4. Каква е материалната база на варненската Гражданска защита?
5. Кой отдел от подчиненото ви ведомство отговаря за контрол по екваторията на гр. Варна в направление „Почистване и поддържане“ на деретата?
6. Какъв процент от целевите средства, предназначени за почистване и поддържане на деретата на територията на гр. Варна са усвоени по предназначение и колко са отклонени по други направления?
7. Кой трябва да контролира и прилага закона по отношение на нерегламентираното изсичане в районите на и около територията на гр. Варна?
8. Кой може да упражнява контрол на състоянието на отводнителните дерета, които се намират във военна зона? Има ли там, във военната зона водоем, който временно е отчужден и сега е частен рибарник, който е прелял?
9.По договор ли е заложено маркирането на пътните настилки на гр. Варна да се извършва с неотразяваща нощно време маркираща боя и ако е така, кой е съгласувал и с кого, боята, с която са маркирани улиците на гр. Варна да не е светлоотразителна?
въпроси, оос, отворен обществен съвет
Общинската администрация отговори само на пет от деветте въпроса. Публикуваме тук обществената информация, която ни предостави по съответните точки.
отвовор, оос, отворен обществен съвет, община варна, администрация, обществен аинформация  отвовор, оос, отворен обществен съвет, община варна, администрация, обществен аинформация
От ООС – Варна смятаме, че отговорът на Общината е крайно незадоволителен и подминаването на някои от въпросите ни е в разрез със Закона за достъп до обществен информация. Отвореният обществен съвет няма да спре да търси отговори и решения на проблемите на варненци.

Съобщение от ООС – Варна

На 03.07.2014 г. на заседание на Отворен обществен съвет – Варна, чрез гласуване и с пълно мнозинство бе избрана новата секретарка и говорителка на съвета Петранка Добрева.

Декларация до ОбС – Варна

Господа общински съветници, Отвореният обществен съвет на протестиращите от Варна ви призовава, 50% от общинския паркинг, намиращ се до административната сграда на Община Варна, да се отвори за ползване от граждани, посещаващи Общината  и ползващи услугите,  предлагани в нея. Това ще помогне за улесняване посещенията  на гражданите в Община Варна. Работна група от ООС – Варна  поема ангажимента да консултира и съдейства  при изготвяне правилата за организиране контрола при ползването на паркинга, отреден за гражданите. Надяваме се предложението на ООС – Варна да бъде уважено и прието.

Председателстващ на ООС – Варна: М. Михайлов

Оставка на г-н Кънчо Бонев като секретар на ООС – Варна

На 15.05.2014 г. г-н Кънчо Бонев реши да подаде оставката от поста секретар на Отворения обществен съвет – Варна. Ние уважаваме това му решение и се радваме, че все още остава сред членовете на съвета.

Оставка на г-н Кънчо Бонев като секретар на ООС - Варна, оставка, Кънчо Боневе, оос, ООС - Варна

Декларация до министър-председателя на Република България

Декларация до министър-председателя на Република България от ООС (Отворен обществен съвет).

Декларация до министър-председателя на Република България
Декларация до министър-председателя на Република България
Декларация до министър-председателя на Република България
Декларация до министър-председателя на Република България

 

Сигнал до главния прокурор

Сигнал от Отворения обществен съвет до главния прокурор на Р. България във връзка с нереално високите сметки за ток и съмненията ни за злоупотреби от различно естество.

сигнал до главния прокурор
сигнал до главния прокурор
сигнал до главния прокурор
сигнал до главния прокурор