Архив на категория: Протоколи от заседанията

Видео от заседанието на ПК „Финанси и бюджет“, 21.12.2015 г.

ООС – Варна ви предоставя видео от заседанието на комисията по „Финанси и бюджет“ към местния парламент, проведено на 21.12.2015 г.

Заседанието беше само с една точка, а именно: Разглеждане предложение на Станислав Иванов – общински съветник от ГЕРБ – относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне местните данъци и такси на територията на община Варна. Промяната предвижда налогът да е в размер на 3% върху оценката на имота при възмездно придобиване, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност. В момента данъкът е 2,6% от оценката на имота.

Участниците в комисията влязоха е конструктивен дебат. Посочиха се аргументи за и против повишаване на въпросния данък. В процеса на дебата представители на БЗНС „Никола Петков“ изказаха несъгласието си, посочвайки липсата на необходимия контрол при събирането и изразходването на средствата. За пореден път бяха коментирани нереалните суми посочени и изразходвани по редица направления от бюджет 2015 г.

Уважаеми съграждани, с приемането на това повишение на местния данък се слага поредния прът в колелото на малкия и среден бизнес: по този начин се облагат допълнително варненци. Така по статистика Варна отново кандидатства за най-скъпия град за живеене!

Видео от заседание на комисията „Здравеопазване“, Варна, 10.12.2015

ООС – Варна ви предоставя видео от заседанието на комисията по „Здравеопазване“ към местния парламент, проведено днес 10.12.2015 г. 

 

Видео от заседанието на ПК „Социални дейности и жилищна политика“

ООС – Варна ви предоставя видео от заседанието на комисията по „Социални дейности и жилищна политика“ към местния парламент, проведено днес 09.12.2015 г.

ООС – Варна присъства на заседание на комисията “Социални дейности и жилищна политика” към Общински съвет – Варна, което беше проведено днес. Сред темите, които се разгледаха на заседанието беше отчетът на дейността на комисията за изминалата година. Разгледани бяха и предложения за отпускане на еднократни помощи към социално слаби лица. Тук можем да отбележим, че ние от ООС Варна не сме съгласни с отпускането на еднократни помощи към лицата, чиито незаконни постройки бяха съборени при акция на кметство Младост, за да си вземат неизвестно къде жилище под наем!

Видео от заседанието на ПК „Транспорт“

ООС – Варна ви предоставя видео от първото заседание на комисията по „Транспорт“ към местния парламент, проведено днес 08.12.2015 г. 

 

Комисията „Транспорт“ към местния парламент проведе първото си заседание днес в 10.00 часа. За неин председател миналата седмица бе избран Добромир Джиков.
Заседанието бе информационно. Разгледаха се въпроси, свързани с бюджета на градски транспорт за 2015 г.
В точка разни, председателя на Дружеството за инвалиди – Варна д-р Радев, се изказа, че има проблеми от технически характер с местата за инвалиди в специализирания градски транспорт.

Утре, 9.12.2015 г. , от 11.00 ч в Зала Варна ще се проведе заседание на комисията “Социални дейности и жилищна политика”. Проектът за дневен ред може да изтеглите от тук. Задайте вашите запитвания по темата в сайта или на страницата на ООС – Варна и ние ще ги представим от ваше име пред комисията.

Съобщение от ООС – Варна

На 03.07.2014 г. на заседание на Отворен обществен съвет – Варна, чрез гласуване и с пълно мнозинство бе избрана новата секретарка и говорителка на съвета Петранка Добрева.

Приоритети на ООС – Варна

През месец май тази година, на няколко поредни заседания, бе подложено на обсъждане  като основна точка от дневния ред на ООС – Варна приоритетните цели, насоки и задачи в градивното и конструктивното развитие на дейността на ООС.

На 5.06.2014 г. чрез гласуване на 23 легитимни членове, от които 18 ‘За’, 2 ‘Въздържал се’ и 5 с други мнения, бе прието с болшинство:

Приоритетните насоки на ООС – Варна да са решаване на местни казуси, решаване на проблеми на Варна и варненци, свързани с общината, административната и изпълнителната власт. Също така ООС запазва правото си да взема отношение по национални въпроси, като борба срещу монополите, борба срещу корупцията в съдебната и изпълнителната власт, борба срещу ЕРП-тата; нова конституция, нова избирателна система и други важни и наболели теми за обществото.

Приканваме всички активни граждани да се присъединят към нас и каузите за по-добро бъдеще. Срещите ни се провеждат всеки понеделник и четвъртък от 19:30 ч. в Младежкия дом, зала Орбита! Заповядайте!

Решение на ООС – Варна

Отвореният обществен съвет на протестиращите граждани на град Варна Ви информира, че по точки 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, и 2.14 от правилника за вътрешния ред, след гласуване на 29.05.2014г., взе решение да отстрани от заседанията си Теодор Николов, Маргарита Атанасова и Кънчо Бонев.

Протокол за дарение

На 17.04.2014 г. Илия Георгиев Костадинов доброволно направи парично дарение в размер на 40 лв. на Отворения обществен съвет на протестиращите граждани от град Варна. Условие на дарението: средствата да се използват за благотворителна дейност, а именно, закупуване на фланелки от трико и поставяне на щампа с логото на ООС – Варна.

Протокол за дарение, дарение, ООС - Варна, Отворен обществен съвет