Архив на категория: Съдебни решения

Съдебни решения до Отворен обществен съвет – Варна.

Отказ на Община Варна за достъп до обществена информация

Община Варна отказа да предостави достъп до обществена информация на ООС – Варна, като не даде отговор на въпросите:

Какви мерки и санкции от ваша страна са приложени спрямо:

  • кмета на кв. „Аспарухово“ за неупражнен контрол по изпълнение на служебни задължения от страна на подчинените му специалисти, отговарящи за извършване на ежедневен контрол по фактическо състояние на отводнителните канали и дерета на територията на кв. „Аспарухово“?
  • зам. кмета на кв. „Аспарухово“ за неупражнен контрол по изпълнение на служебни задължения от страна на подчинените му специалисти, отговарящи за извършване на ежедневен контрол по фактическото състояние на отводнителните канали и дерета на територията на кв. „Аспарухово“?

Предоставяме ви официалното писмо от секретаря на Общината и оставяме изводите на вас.

Отказ на Община Варна за достъп до обществена информация
Отказ на Община Варна за достъп до обществена информация

Отговор на Община Варна на въпросите, зададени от Отворен обществен съвет – Варна

Отговорът на Община Варна във връзка със заявлението за достъп до обществена информация, което Отворен обществен съвет – Варна отправи за следните въпроси:

1. Кой е разпоредил и разрешил изграждането на незаконни постройки в кв. „Аспарухово“ в периода 1996-2013 г.?
2. Кой е разпоредил и разрешил изграждането на т.нар. ритуална зала в района на злополучното дере в кв. „Аспарухово“, предвидена за сватби на местните роми?
3. Какви средства са отделяни по направленията „Почистване и поддържане“ на деретта на територията на гр. Варна в периода 2000-2013 г.?
4. Каква е материалната база на варненската Гражданска защита?
5. Кой отдел от подчиненото ви ведомство отговаря за контрол по екваторията на гр. Варна в направление „Почистване и поддържане“ на деретата?
6. Какъв процент от целевите средства, предназначени за почистване и поддържане на деретата на територията на гр. Варна са усвоени по предназначение и колко са отклонени по други направления?
7. Кой трябва да контролира и прилага закона по отношение на нерегламентираното изсичане в районите на и около територията на гр. Варна?
8. Кой може да упражнява контрол на състоянието на отводнителните дерета, които се намират във военна зона? Има ли там, във военната зона водоем, който временно е отчужден и сега е частен рибарник, който е прелял?
9.По договор ли е заложено маркирането на пътните настилки на гр. Варна да се извършва с неотразяваща нощно време маркираща боя и ако е така, кой е съгласувал и с кого, боята, с която са маркирани улиците на гр. Варна да не е светлоотразителна?
въпроси, оос, отворен обществен съвет
Общинската администрация отговори само на пет от деветте въпроса. Публикуваме тук обществената информация, която ни предостави по съответните точки.
отвовор, оос, отворен обществен съвет, община варна, администрация, обществен аинформация  отвовор, оос, отворен обществен съвет, община варна, администрация, обществен аинформация
От ООС – Варна смятаме, че отговорът на Общината е крайно незадоволителен и подминаването на някои от въпросите ни е в разрез със Закона за достъп до обществен информация. Отвореният обществен съвет няма да спре да търси отговори и решения на проблемите на варненци.

Варненският административен съд реши: Общинският съвет е нелегитимен

Варненският административен съд отсъди, че ОбС – Варна е нелегитимен. Това се случи на публично заседание на десети декември 2013 година по дело, образувано по жалба от А.Б. – председател на Инициативния комитет на местна гражданска инициатива чрез подписка с предмет „Искане за предсрочно прекратяване правомощията на Общински съвет, мандат 2011/2015 г., и провеждане на избори за нов Общински съвет към Община Варна“. Излага се, че подписката е резултат на изгубения кредит на доверие от страна на общинските съветници.

Отворен обществен съвет на протестиращите от град Варна призовава общинските съветници незабавно да разгледа решението на съда, да го гласува и да се саморазпусне.

Варненският административен съд реши: Общински съвет - Варна е нелегитимен

syd2

3

syd4

syd5

 

Съдебно разпореждане от 14.01.2014 г.

Съдебно разпореждане на Варненския административен съд. Производството е образувано по жалба на председател на Инициативния комитет на местна гражданска инициатива чрез подписка с предмет: „Искане за предсрочно прекратяване правомощията на Общински съвет, мандат 2011/2015 г. и провеждане на избори за нов Общински съвет към Община Варна.“. Съдът се произнесе, че жалбата е основателна.

съдено решение, решение
съдено решение
съдено решение, решение
съдено решение
съдено решение, решение
съдено решение
съдебно разпореждане, разпореждане
съдебно разпореждане
съдебно разпореждане, разпореждане
съдебно разпореждане
съдебно разпореждане, разпореждане
съдебно разпореждане

Съдебно разпореждане на Варненски административен съд

След образуваното производство по жалба на Отворения обществен съвет на протестиращите граждани от Варна, съдът обяви, че жалбата не отговаря на изискванията на член 150 и 151 от АПК и остави без движение производството. Документите от съдебно разпореждане:

съдебно разпореждане, съд, оос, разпореждане
съдебно разпореждане
съдебно разпореждане, съд, оос, разпореждане
съдебно разпореждане

Съдебно решение от Варненския апелативен съд

Съдебно решение от Варненския апелативен съд по образувано дело от жалба от Отворения обществен съвет на протестиращите граждани от град Варна. Варненският апелативен съд разпореди, че повторно оставя без движение производството по административно дело №1664.

съдебно решение
съдебно решение
съдебно решение
съдебно решение