Архив за етитет: отворено писмо

Отворено писмо

Отворено писмо от ООС – Варна до кмета на Община във връзка с обявеното намерение за повишаване на цената за компенсиране на изсичането на дървесна растителност в обществени зелени площи, с оглед намеренията за строителство.

Отворено писмо  отворено писмо

Отворено писмо от ООС – Варна

Отворено писмо от ООС (Отворен обществен съвет) – Варна до председателя на 42 ОНС, до министър-председателя на Р. България, до областния управител на област с административен център Варна и до всички медии.

отворено писмо
отворено писмо
отворено писмо
отворено писмо