Архив за етитет: работа

200 милиона ще са безработните през 2017 г.

 

Броят на безработните ще достигне за пръв път 200 милиона през 2017 година. През 2015 г. хората без работа са били 197,1 милиона, а прогнозата за тази година е той да достигне 199,4 милиона. Данните са на Международната организация на труда, цитирани от Ройтерс.

Равнището на безработица в света ще намалее от 5,8 процента в периода 2014-2016 г. до 5,7 процента през 2017 г., благодарение на създаването на работни места в САЩ и ЕС. Но заради увеличаването на световното население, на практика ще се повиши броят на безработните.

Увеличаването ще дойде от страни като Бразилия, където броят на безработните ще се увеличи през тази и следващата година от 7,7 милиона до 8,4 милиона, Русия и Южна Африка.

Въпреки това броят на незаетите на трудовия пазар в САЩ се очаква да се понижи от 8,7 милиона през 2015 г. до 7,7 милиона през 2017 г.

В засегнатите от криза европейски страни Гърция, Португалия и Испания безработицата се е свила средно с около 2 процента миналата година, но остава над 20 процента в Испания и Гърция.

Като цяло се очаква понижение на дела на безработните в еврозоната от 11,6 на сто през 2014 г. до 10,4 на сто през 2017 г.

Притокът на бежанци в Европа ще създаде трудности в краткосрочен план, но в дългосрочен план мигрантите ще спомогнат за справянето с недостига на умения и ще смекчат рисковете, свързани със слабия прираст на населенията, посочва докладът.

 

Източник: Moreto.net

Заплатите в различните градове

Заплатите в различните градове

Работещите в София получават двойно повече пари, отколкото във Видин и Благоевград.

Това показват данните на НСИ за третото тримесечие (юли-септември). През този период средната заплата в София е била 1193 лв. Най-зле са видинчани, които са получавали по 593 лв., следват благоевградчани – по 606 лв., допълва „Труд„.

Столицата е единствената област в България, в която средната заплата е над средната за страната, при това с цели 36,5%. Изненадващо на второ място по високо заплащане е един от най-бедните региони – Враца (871 лв.). Причината са големите възнаграждения в АЕЦ „Козлодуй“, които надуват средната стойност на заплатите. В Стара Загора, София-област и Варна наетите обикновено получават над 800 лв.

В сравнение с третото тримесечие на миналата година заплатите са се повишили най-много в Перник – с 11,7%. Въпреки това средното възнаграждение в областта е било едва 677 лв., или с 200 лв. по-ниско от това за страната. В София заплатите са се увеличили с 11,5%. На обратния полюс са Смолян, Кърджали и Силистра, където наетите са получавали по-малко пари спрямо миналата година. В Русе, Варна и Пазарджик заплатите са се увеличили с 2-3%, а в Ямбол, Плевен, Шумен, Габрово – с между 9 и 11%.

Най-високоплатени са били заетите в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация“. Средната заплата в частните фирми от бранша е била 2037 лв. и се е увеличила с 13,3% спрямо м.г. заради конкуренцията за квалифицирани ИТ кадри. В 12 отрасъла заплатите са по-ниски от средната за страната. В тях работят са над 77% от всички наети, или над 1,7 млн. души.

 

Източник: Дарик

Заплатите във Варна се смаляват

Партиите са изхарчили над 50 милиона за една година

Средната брутна месечна работна заплата във Варненска област намалява в последните три месеца, сочи статистиката на НСИ. За април 2015 година е 854 лв.,за май – 820 лв., а за юни – 794 лв. По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2015 г. (821 лв) област Варна е на пето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 202 лв. и Враца – 897 лв.

През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2015 г. с 0.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности“ – 17.3%, „Образование“ – 8.6% и „Операции с недвижими имоти“ – 7.3%.

Статистиката отчита увеличение и спрямо същия ериод на миналата година. През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 4.1% спрямо второто тримесечие на 2014 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 27.8%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 13.3%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 12.8%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2015 г. се увеличават с 21.5 хил., или с 14,6% спрямо края на март 2015 г., като достигат 168,8 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2015 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 162,6%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 21,5%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 16,9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ и „Образование“ – с по 3,9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – съответно 18.2 и 15.5%.

В края на юни 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 8.8 хил., или с 5.5% повече в сравнение с края на юни 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.8 хил., „Преработваща промишленост“ – с 2.5 хил., и „Строителство“ – с 1.4 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 35.0%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения “ – с 25.7%. Най- голямо намаление на наетите лица в края на юни 2015 г. спрямо края на юни 2014 г. има в икономическата дейност „Култура, спорт и развлечения“ – с 1.1 хил., и съответно в процент – с 24.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2015 г. са: „Финансови и застрахователни дейности “ – 1 449 лева; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 1 367 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 233 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:“Административни и спомагателни дейности“ – 572 лева; „Други дейности“ – 590 лева; „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 619 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 4.6%, а в частния сектор с – 4.1%.

Източник: Dariknews.bg

Дискриминацията по възраст при жените започва на 40 години

Дискриминацията по възраст при жените започва на 40 години

© Thinkstock/Getty Images  

Възрастовата дискриминация на пазара на труда вече засяга жените много по-рано – от 40-45-годишна възраст, откогато тя се съчетава и с други стереотипи, като например как изглежда и дали е подходяща за определен вид работа.

Това твърдят от Българския център за джендър изследвания.

„Дискриминацията, съчетана с изискването за стаж и възраст, ще направи не само работата ни, но и живота ни невъзможни“, коментира управителят на центъра Геновева Тишева.

„За да не се обезсмисли реформата в пенсионната система, тя трябва да бъде съчетана с мерки за недискриминация, за запазване на работата след определена възраст, за преместване на друга работа, когато е необходимо, за пълноценно използване на капацитета на работещите жени“, каза още Тишева.

Според нея разликата в пенсиите на двата пола се обуславя и ще се обуславя още дълго не от готвените реформи в пенсионната система, а от разликата в заплащането на жените и мъжете, която има структурен характер – зависи от стереотипи по пол, от дискриминация в системите за оценка и заплащане на труда, от сегрегацията на пазара на труда.

От центъра прогнозират, че пенсионната реформа ще „фрустрира“ българката при стремежа й да достигне високата летва за възраст и стаж.

„Заради допълнителните грижи за децата и близките и прекъсванията на кариерата на жените, поставянето на тези високи изисквания ще доведе до много сътресения в живота им“, смята Тишева.

Източник: БТА

 

От днес: край на 8-часовия работен ден

От днес: край на 8-часовия работен ден

Работим по нови правила от днес. Край на 8-часовия работен ден. Вече ще можем да избираме колко време да работим дневно.

Младежите ще могат да се трудят по-дълго. А шефовете ще трябва писмено да ни уведомяват за оставащия ни отпуск.

Гъвкавото работно време вече е факт. Ако не си представяте седмицата с 8 работни часа на ден, вече може да изглежда и по друг начин. А именно – един ден да работим повече, друг – по-малко. Важно е общата сметка да е еднаква – 40 часа на седмица.

Разбира се, това става само при договорка между служител и работодател.

Освен това, до 31 януари работодателят вече е длъжен писмено да ни уведоми за оставащия отпуск. А ако не искаме да го използваме, той вече има правото да ни накара да го направим.

С едномесечно предизвестие работодателят вече ще може да уволнява работници с право на пенсия. Факт са и еднодневните трудови договори.

Източник: Novanews.bg

22% от младежите у нас не работят, не учат и не се квалифицират

22 % от младите хора у нас не работят, не учат и не се квалифицират. Това показва национално проучване, което ще бъде представено днес на конференция, в която участие ще вземе вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин.

Проблемът с младежката безработица поставя България на едно от първите места в Евросъюза.

Групата на икономически неактивните младежи между 15 и 24 години е с различен социално-демографски профил, твърдят авторите на изследването. Процентът им е почти двойно по-голям от средния за Европейския съюз. За изключването им от трудовия пазар и образователния процес, както и от възможностите за допълнителна квалификация, влияние оказват семейната и социалната среда, начинът им на живот и личната мотивация.

Проблемите на тези младежи трябва да влязат спешно в дневния ред на държавата, смятат експертите, защото ежегодните икономически загуби от оттеглянето на младите хора от пазара на труда възлизат на близо 2 милиарда лева.

 

 

Източник: Offnews.bg

Застаряването е сред най-големите предизвикателства за пазара на труда

Застаряването е сред най-големите предизвикателства за пазара на труда

Едно от най-големите предизвикателства за пазара на труда и работната сила в България е застаряващото население.

Това показват резултатите от проучването на познавателните и социално-емоционални умения на работната сила в България, представени Виктория Левин от Световната банка по време на кръглата маса „Предизвикателства пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите“, предаде репортер на БГНЕС.

Според изследването средностатистическият българин ще става все по-възрастен, а в България се наблюдава най-резкия спад на населението в работоспособна възраст. Това се дължи предимно на ниската раждаемост и емиграцията.

Изследването на Световната банка показва още, че до 2008 г. в България са отчетени висока заетост и растеж. Те се дължат на сектори, наемащи ниско квалифицирана работна ръка като строителството, производството и търговията. По време на кризата обаче тези отрасли претърпяват и най-високи загуби, а след това не са се възстановяват. В същото време изкуствата, комуникационните, финансовите и бизнес услугите започват да се развиват много по-бързо.

Проучването отчита, че работодателите са загрижени за подготвеността на наличната работна сила в България. Тя е най-сериозна в сектора на информационните технологии и в някои сектори на производството, а образователното равнище на работниците се поставя на 4-то място по важност от работодателите у нас. Изследването на познавателните и социално-емоционални умения показва още, че България е сред страните с най-високо ниво на функционална неграмотност по математика, както и с най-високо ниво на социална стратификация в училищата.

Според специалистите социалните умения са основни, защото над тях се изграждат и техническите умения. Работодателите пък определят социалните умения като по-важни от познавателните. 20% от анкетираните са отговорили, че социалните умения са причина, за да не могат да попълнят работните си места. Този процент надхвърля средния за Европа и света.

Изследването потвърждава, че има връзка между начина на мислене и навлизането на пазара на труда. Хората с по-ниско образование имат и по-ниски социално-емоционални умения. В същото време не се забелязва голяма разлика в социално-емоционалните умения на мъжете и жените. Факт е обаче, че нежният пол се справя много по-добре с общуването. От гледна точка на географското разпределение също не са установени разлики. Изключение правят уменията по математика, като хората от селските региони показват по-ниски резултати.

По-възрастните хора у нас показват по-ниски познавателни умения, но ги компенсират с умението си за общуване. Формалното образование все още е по-важно от самите умения, от гледа точка на участието на пазара на труда. В България изглежда, че дипломите и възрастта са важни и това важи особено за жените. Смята се, че омъжените и тези с по-малки деца са по-неактивни на пазара на труда. Жените, които смятат, че могат да се развиват, също е по-малко вероятно да бъдат наети. Предпочитани от работодателите са жените на средна възраст пред младите.

Проучването на Световната банка отчита, че само 7% от хората в България са участвали в обучение за повишаване на уменията и квалификацията. Причините за неучастието са различни спрямо начина на заетост. Работещите казват, че нямат време, докато безработните отговарят, че не са знаели за съществуването на подобни възможности, а неактивните просто не се интересуват от тях. Това от своя страна показва, че културата за учене през целия живот все още не е наложена в България.

Изследването отчита и положителни резултати – българите искат обучение и биха се възползвали от него, ако им бъде предоставено. Ако получат ваучери, 1/3 от заетите ни сънародници отговарят, че е доста вероятно да ги използват. По същия начин биха постъпили и повече от половината безработни. Що се отнася до видовете обучение, младите искат да получат нова квалификация или специализация, а по-възрастните – да усъвършенстват уменията си.

Източник: БГНЕС

В България живеят под 7 млн. души

В България живеят под 7 млн. души

Централното Разузнавателно Управление на САЩ разкрива изключително влошени показатели за демографското състояние на българското население. Според данните на ЦРУ в България живеят едва 6 924 716 души.

Това става ясно от справка в секцията „The World Factbook“ на сайта на разузнавателното управление. Секцията съдържа подробна информация за историята, населението, икономиката, политическото състояние и други процеси за всички държави по света. Информацията от „The World Factbook“ се използва от редица държавни учреждения в САЩ и по света, предаде репортер на БГНЕС.

Информацията на ЦРУ, според която българите, живеещи в родината са под 7 млн., е с актуалност средата на 2014 г. Според нея България е на 103 място по население от общо 240 държави и общности. Справките за броя жители се базират на анализи от преброяване на населението, продължителността на живота, миграционни процеси и други. Данните на американската агенция се разминават значително с последната официална справка на българския Национален статистически институт. Според НСИ, към 31 декември 2013 г., населението на България е било 7 245 677 души, т.е. става въпрос за разлика от близо четвърт милион души. И двата анализа обаче потвърждават, че населението на България непрекъснато намалява. Достатъчно е да се се направи съпоставка с данните от последното официално преброяване на населението, проведено през 2011 г., когато у нас са регистрирани 7 364 570 души.

Данните на ЦРУ сочат, че най-голямо е населението на Китай – 1,355 млрд., следвано от Индия с 1,236 млрд. население. На трето място по брои население на планетата са 28-те държави-членки на ЕС взети заедно – 511,4 млн. души, следвани от жителите на САЩ, които са почти 319 млн. Русия е на десето място със 142 млн.души население.

България е на една от последните позиции по показателя „прираст на населението“, става ясно още от анализите на американското разузнаване. В случая освен броя на ражданията и смъртността на населението, при изчислението на този показател се включва и процентът от населението, което е напуснало държавата. Според данните на „The World Factbook“, към средата на 2014 г., България е с отрицателен „прираст на населението“ в размер на (-0,83%). Това нарежда страната ни на 229-то място от 233 държави по света. Непосредствено преди нас е Естония, а на 231 място е Молдова. На последно място е Сирия, заради милионите бежанци от войната.

За сравнително високия процент българи, които напускат родината си и търсят препитание в други държави говори и нетният „коефициент на миграцията“. Според него, всеки трети на хиляда български граждани, през 2014 г., е напуснал родината си. С резултат от (-2,89%) българите се нареждаме на 177-мо място от 222 държави по „коефициент на миграцията“.

България е в дъното и на друга класация – по ниво на раждаемост на 1000 души от населението. С резултат от 8,92 на 1000 жители, ЦРУ ни нарежда на 210-то място от 224 държави. Донякъде успокояващо е, че след нас са държави като Италия, Гърция, Австрия, Словения, Германия, Япония и Монако.

За влошените показатели на демографското състояние на българското население говори, че страната ни е и в първите редици по смъртност в света. С 14,3 на 1000 души България е на 6-то място по смъртност от анализираните 225 държави. По този показател изпреварваме дори Афганистан (7 място) и Сомалия (9 място), в които от години се водят военни действия и условията за живот са далеч от нормалните. Данните на ЦРУ показват, че с по-голяма смъртност от тази в България са само Гвинея-Бисау, ЧАД, Лесото, Украйна и Южна Африка.

За това, че България е сред държавите със застаряващо население говори и фактът, че средната възраст на българите е 42,6 години (40,3 г. при мъжете и 44,8 г. при жените). 42,4% (малко под 3 млн.души) от българите са на възраст между 25 и 54 години, 19,3% (над 1,3 млн.души) са на възраст над 65 г. Едва 14,2% българчета (почти 1 млн.души) са на възраст между 0 и 14 години. 14% от населението (под 1 млн.души) са между 55 и 64 годишна възраст. Едва 10,1% (около 700 000 души) е младежкото население на България, т.е. на възраст между 15 и 24 години, сочат справките на Централното Разузнавателно Управление на САЩ.

 

Източник: БГНЕС

Един от трима българи има роднина или приятел в чужбина

Един от трима българи има роднина или приятел в чужбина

39% от пълнолетните българи имат роднини, които живеят в чужбина. Това показват резултатите от национално представително изследване на TNS, проведено през този месец. 33% от анкетираните заявяват, че имат близки приятели, които са избрали да живеят в друга държава.

Причините и в двата случая са основно търсене на работа и емиграция, като далеч назад остава обучението в чужбина.

Най-предпочитаните дестинации са в ЕС – Германия (15% от роднините и 19% от приятелите), Англия (14% и 19%) и Испания (по 13%), като следват Италия, САЩ и Гърция. Близки в Турция посочват по-малко от 10% от респондентите.

56% от анкетираните посочват, че приятелите им се връщат от чужбина за почивка или по време на отпуск. Още 12% от случаите са свързани с новогодишните празници, а една пета (21 на сто) са без специална причина.

Гурбетчии – да, емигранти – не

15% от запитаните изказват намерение сами да напуснат страната за по-продължителен период от време. Близо една трета от тях планират да отпътуват в рамките на тази година, а почти още толкова – след една до две години.

Това означава, че един от десет българи би желал в следващите 24 месеца да смени държавата – поне временно.

Основна причина отново е търсенето на работа, като относително малко от запитаните твърдят, че искат да се преместят за постоянно.

Това показва, че сме европейци

Ние сме страна-член на ЕС от 2007 г., все казваме, че не сме напълно интегрирани, особеното за европейските страни е, че голяма част от хората работят в съседни страни, движат се след професията си. Това коментира социологът Марчела Абрашева.

По думите й за разлика от 90-те, когато пътуването в чужбина е било изключително скъпо, сега близо 2 млн. българи имат реална информация „от първа ръка” какво става извън пределите на родината.

Председателят на Управителния съвет на Тук-Там, организацията поръчител на изследването посочи, че даже по отношение на медицинската професия България не е изолиран случай на изтичане на кадри – в Германия се случва същото, но към САЩ.

 

Източник: btvnews.bg

ТЕЦ „Варна“ спря работа, 226 души останаха без работа

ТЕЦ "Варна" спря работа, 226 души останаха без работа

ТЕЦ-Варна спря работа с настъпването на новата година. След полунощ централата беше изведена от енергийната система на страната. Собственикът на предприятието – ЧЕЗ България закрива централата, защото не отговаря на европейските еко-изисквания, тяхното постигане ще направи енергията от ТЕЦ-а непродаваема. Въпреки усилията на българската държава, в лицето на МЕ и БЕХ и ЧЕЗ централата няма начин да работи.

ТЕЦ-Варна осигуряваше енергийната сигурност на системата в Североизточна България и служеше като регулатор на напрежението. Затова при аварии или тежка зима синдикатите очакват сривове и режим на тока.

”Ако изключи един далекопровод или една подстанция, Североизточна България ще остане без ток, няма да има – 2 часа има, два часа няма. Просто няма откъде да бъде снабдена”, заяви председателят на КНСБ в ТЕЦ-Варна Христо Христов.

90% от персонала – или 226 души са съкратени и отиват на трудовата борса.

Освободените служители ще получат компенсационни пакети, които са повече от два пъти по-високи от приетите в сектора. ЧЕЗ осигурява до 11 работни заплати на всеки служител в зависимост от стажа му в централата, вместо предвидените в браншовия колективен трудов договор до 5 работни заплати. В допълнение, компанията предлага консултации и помощ при регистриране в бюрото по труда и персонални препоръки.

Въпреки принципното съгласие за временно включване на централата през зимния период на 2015 година, в случай на газова криза, от Европейската комисия не е получен отговор относно разрешителните за работа на самата централа и на сгуроотвала. 

От своя страна, ръководството на ТЕЦ „Варна“ проведе поредица от разговори и консултации с българските институции, в опит да се намери работеща алтернатива за ТЕЦ „Варна“, след като през октомври Европейската комисия съобщи, че в случай на газова криза ще допусне изключение от правилата и ще разреши на ТЕЦ „Варна“ да работи в рамките на няколко месеца след изтичане на разрешителните. При условие на съгласие от страна на ЕК, за да се вместим в минималния срок за подготовка и провеждане на процедури и закупуване на достатъчно количество въглища, се очакваше писменото становище на Комисията да се получи до 10.12.2014 г.

„И след 01.01.2015 г. ще продължим да търсим вариант за дългосрочно отдаване на централата под наем, продажба или съвместно управление“, каза в края на декември Минчо Минчев, изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна“.